Huurprijs.be

Handboek algemeen huurrecht : Verkoop van het verhuurde goed
De wettelijk geregelde tegenwerpelijkheid van een huurovereenkomst:

Artikel 1575 Gerechtelijk wetboek

Bij uitvoerend beslag op onroerend goed zou de beslagen schuldenaar een ongunstige huurovereenkomst kunnen toestaan op het onroerend goed.

Vanaf de overschrijving van een bevel tot betalen mag de schuldenaar niet meer verhuren. Doet hij dit toch en ook al zou deze huurovereenkomst een vaste datum hebben, toch zal ze niet tegenstelbaar zijn tegenover de beslagleggende en/of hypothecaire schuldeisers, nog ten aanzien van de kandidaat-koper.

Vanaf de overschrijving van het beslagexploot zijn volgens artikel 1575 Gerechtelijk Wetboek huurovereenkomsten die geen voorafgaande vaste datum hebben niet tegenwerpelijk.

Het Belgische Hof van Cassatie heeft in zijn arrest van 19 juni 2003 deze principes toegelicht inzake een handelshuur.