Huurprijs.be

Handboek algemeen huurrecht : Verkoop van het verhuurde goed
De wettelijk geregelde tegenwerpelijkheid van een huurovereenkomst:

Artikel 1 van de Hypotheekwet

De overschrijvingsverplichting van langdurige huurovereenkomsten is gebaseerd op het feit dat huurovereenkomsten met vaste dagtekening krachtens artikel 1743 van het Burgerlijk Wetboek moeten worden gerespecteerd door de koper.

De langdurige huurovereenkomst kan de eigendomspositie van de koper ernstige benadelen. Vandaar dat deze overeenkomst enkel voor de volledige overeengekomen duurtijd tegenwerpelijk zal zijn als de huurovereenkomst is overgeschreven op het hypotheekkantoor.

Huurovereenkomsten van meer dan 9 jaar zijn langdurig.
Ook een kwijting voor minstens 3 jaar huur is slechts tegenwerpelijk aan de koper als ze is overgeschreven op het hypotheekkantoor.
Deze wetgeving is terug te vinden in artikel 1 van de hypotheekwet.