law - lease - health - 2007

Koninklijk besluit van 4 mei 2007 genomen in uitvoering van artikel 11bis van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling 2, van het Burgerlijk Wetboek

Er moeten voortaan aan aantal bijlagen worden gevoegd bij iedere woninghuurovereenkomst

Bijlage: Huurovereenkomsten voor woningen gelegen in het Vlaams Gewest

Bijlage: Huurovereenkomsten voor woningen gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Er is geen bijlage te vinden met betrekking tot huurovereenkomsten voor woningen in het Waalse Gewest.