Indexatie van een huurovereenkomst

1. In sommige huurovereenkomsten voorziet de wet automatisch een indexatie zonder dat dit in de overeenkomst moet voorzien worden

2. De huurder aan wie geen index-aanpassing werd gevraagd, wordt beschermd door de wet

3. De verhuurder die geen index-aanpassing heeft gevraagd hoewel dit voorzien is krachtens de wet of de huurovereenkomst, heeft in principe recht op de betaling van de index-aanpassing

4 In de wet is voorzien hoe men de indexatie moet berekenen

5. Recente indexcijfers kan U vinden op de website van het Ministerie van Economische zaken

6. Praktisch gezien begint u best met de index van de maand voorafgaand aan het aanvangen van de huur

8. Bent U de indexaanpassing vergeten te vragen, dan kan u dat achteraf nog doen

 

Over het Belgische huurrecht:

betaling

notaris

huurprijs

waarborg

opzeg