automatische indexatie van de huurovereenkomst die onder de toepassing van de woninghuurwet valt

Art. 6. Woninghuurwet  (Indien zulks niet uitdrukkelijk is uitgesloten en op voorwaarde dat de huurovereenkomst bij geschrift is gesloten, is de aanpassing van de huurprijs aan de kosten van levensonderhoud eenmaal per huurjaar, verschuldigd op de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst, volgens de regels bepaald bij artikel 1728bis van het Burgerlijk Wetboek.)


Deze aanpassing vindt slechts plaats op schriftelijk verzoek van de belanghebbende partij en werkt slechts terug tot drie maanden voorafgaand aan die van het verzoek.

De huurder moet dus maximaal voor de 3 voorafgaande maanden een ge´ndexeerde huurprijs betalen.

5. Bereken de juiste huurprijzen. Kijk welke huurprijs de voorgaande maanden betaald werd. Trek af wat betaald werd van wat had moeten betaald worden. Het verschil mag U bijvragen.

6. In de woninghuurwet is wel een beperking gesteld op hoeveel maanden U mag bijvragen. U mag maximaal voor de laatste 3 maanden de indexaanpassing bijvragen. Het is U wel toelegaten de huurprijs aan te passen aan de nieuwe index. Indien de huurder de hogere huur niet wenst te betalen, zal hij zelf kunnne opzeggen.

Voor andere huurovereenkomsten bedraagt de verjaring 1 jaar

"De rechtsvordering van de verhuurders tot betaling van het bedrag dat volgt uit de aanpassing van de huurprijs aan de kosten van levensonderhoud verjaart door verloop van een jaar. De rechtsvordering van de huurders tot teruggave van het te veel betaalde verjaart door verloop van een jaar vanaf de verzending van het verzoek bepaald bij artikel 1728quater."
(Bron: artikel 2273 Burgerlijk Wetboek)