Indien de verhuurder de indexatie niet heeft gevraagd aan de huurder, howel de indexatie normaal van toepassing is krachtens de wet of de huurovereenkomst

De verhuurder heeft in principe steeds recht op de bedragen die verschuldigd zijn krachtens de indexatie.

Na vijf jaren verjaart zijn vorderingsrecht.

 

In de woninghuurwet is evenwel een bescherming van de huurder die de index-aanpassing niet betaalde voorzien. De verhuurder die de huraanpassing niet gevraagd heeft, kan slechts voor de 3 voorafgaande maanden aan zijn verzoek een ge´ndexeerde huurprijs aanrekenen.

 

Art. 6. Woninghuurwet  (Indien zulks niet uitdrukkelijk is uitgesloten en op voorwaarde dat de huurovereenkomst bij geschrift is gesloten, is de aanpassing van de huurprijs aan de kosten van levensonderhoud eenmaal per huurjaar, verschuldigd op de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst, volgens de regels bepaald bij artikel 1728bis van het Burgerlijk Wetboek.)


Deze aanpassing vindt slechts plaats op schriftelijk verzoek van de belanghebbende partij en werkt slechts terug tot drie maanden voorafgaand aan die van het verzoek.