Berekening van de geindexeerde huurprijs

Neem de huurovereenkomst. Lees wanneer ze in voege gaat. Zoek de index op van de maand voorafgaand aan die van het in voege gaan van de huurovereenkomst. (strikt genomen de maand voorafgaand aan het afsluiten van de huurovereenkomst)

Maand (verjaardag van de huurovereenkomst) en jaar aanvang van de huur: ...................
Indexcijfer van de voorafgaande maand (dit is het aanvangsindexcijfer): ...............

Vermenigvuldig de aanvangshuurprijs met de nieuwe index (die van de maand voorafgaand aan de verjaardag van de huurovereenkomst) en deel door het aanvangsindexcijfer. Zo bekomt U de huurprijs voor de komende periode van 12 maanden.

Aanvangshuurprijs Ä .........................

X nieuwe index (jaar ...........) ................. = ............... :

(aanvangsindex) = Ä ................. = huurprijs vanaf ....................

X nieuwe index (jaar ...........) ................. = ............... :

(aanvangsindex) = Ä ................. = huurprijs vanaf ....................

X nieuwe index (jaar ...........) ................. = ............... :

(aanvangsindex) = Ä ................. = huurprijs vanaf ....................

X nieuwe index (jaar ...........) ................. = ............... :

(aanvangsindex) = Ä ................. = huurprijs vanaf ....................