Wat met verzekering ingeval van verhuring?

De huurder zal zich verzekeren voor zijn aansprakelijkheid.

De eigenaar zal zijn eigendom verzekeren als eigenaar die verhuurt.

1.

2. Een clausule in de huurovereenkomst kan de huurder de verplichting opleggen zich te verzekeren

 

2747.com / law / /

contact

Publiek recht Burgerlijk recht