De huurder moet zich verzekeren

"Verzekeringen: De huurder verbindt er zich toe zijn burgerlijke aansprakelijkheid tegenover de verhuurder en tegenover derden, inzake brand, huurrisico's en verhaal van buren, te laten verzekeren. De huurder dient hiervan spontaan het bewijs te leveren bij het ondertekenen van deze overeenkomst en dient elk jaar spontaan de kwitantie betreffende de voldane premies mede te delen."

Deze tekst kan worden opgenomen in de huruoevreenkomst