Belgisch huurrecht

Low cost juridische adviesverlening

De huurovereenkomst

Betaling van de huurprijs: indexatie, verhoging van de huurprijs

Gebruik als een goed huisvader: huurwaarborg, plaatsbeschrijving, bestemming

Onderhoud, herstellingen, rustig genot verschaffen, verbouwingen

Duurtijd van de huurovereenkomst: hernieuwing van de huurovereenkomst, verleniging wegens buitengewone omstandigheden

Opzeg door de huurder: opzegtermijn, zonder reden

Opzeg door de eigenaar: eigen gebruik, renovatie, zonder reden

Datum: vaste datum, registratie van de huurovereenkomst

Overdracht (verkoop, schenking) van het verhuuurde goed door de eigenaar: uitzettingsbeding, eerbiedigingsbeding, voorkooprecht

Onderverhuring en overdracht van de huur door de huurder

Low cost juridische adviesverlening

Wetgeving inzake huur

De huurovereenkomst is een benoemd contract en geregeld in het Burgerlijke wetboek. Toepassingsgebied: garages, kantoren, groothandel, fabrieken, magazijnen, roerende goederen, diensten

Dwingend recht

Woninghuurwet (1991) : hoofdverblijfplaats van de huurder

Pachtwet (1969): bestemming voor een landbouwexploitatie

Handelshuurwet (1951): handelaar in contact met het publiek

Verhuring van studentenkamers

 

Belasting van verhuring

Registratierechten op huurovereenkomsten, erfpacht en opstal

BTW op verhuring van goederen en diensten

 

Premies en toelagen aan huurders

OCMW

Vlaanderen - Brussel - Wallonie

Low cost juridische adviesverlening

 

2747.com / law / lease / law

contact

De cooperatieve vennootschap

De woninghuurwet

Overeenkomstenrecht

Verbintenissenrecht

Burgerlijk recht

Het opstellen van notariele akten

Agrarisch recht

Notarieel contractenrecht

Meest voorkomende onderwerpen over de huurovereenkomst in Belgie

Wetgeving - Herstellingen - Opzeg - indexatie - Voorkooprecht - waarborg - Verzekering - onderverhuring - Beslag - handelshuur - Betaling

Andere gebieden van het recht: erfrecht, vennootschappenrecht, notarieel recht, echtscheidingsrecht, verbintenissenrecht, contractenrecht, bewijsrecht, zakenrecht, handelsrecht, boekhoudrecht,

model

contract

registratie

notaris

landbouwbedrijf

beschrijving

erfpacht

vruchtgebruik

familie

achterstand

verjaring

onteigening

duur

hernieuwing

handtekening

kosten

huurprijs

datum

hoofdverblijfplaats

huis

belasting

verkoop

vennootschap

minderjarige

appartement

These topics in English

Low cost juridische adviesverlening

 

External links: http://www.landlordsoftware.com - http://www.rentmanager.com.