De wet van 10 januari 1824 over de erfpacht

Voor het overige verwijzen partijen naar de wet van tien januari achttienhonderd vierentwintig over de erfpacht.