law - lease - minor

Een huurovereenkomst afsluiten met een minderarige

Een machtiging van de vrederechter nodig.

Artikel 1718 BW dat verwijst naar artikel 595 BW inzake de verhuring door de vruchtgebruiker.