De huurovereenkomst/ Erfpachtovereenkomst / Opstal en de notaris

Alle huurovereenkomsten aangegaan voor meer dan 9 jaar, moeten om tegenstelbaar te zijn, worden overgeschreven op het hypotheekkantoor ... meer info

De erfpachtovereenkomst is een zakelijk recht dat steeds moet worden overgeschreven op het hypotheekkantoor ... meer info

De beŽindiging (voordat de duurtijd verlopen is) van een handelshuurovereenkomst voordat het handelspand verlaten wordt, moet steeds bij notarŽle akte gedaan worden.

Om een einde te stellen aan een pachtovereenkomst, zal men het akkoord tussen pachter en eigenaar ook door de notaris laten opstellen. De notaris is hier de garantie dat de huurder met kennis van zaken tekent en het belang van zijn ondertekening beseft. De wetgever meent de huurder te moeten beschermen tegen al te lichtzinnig iets ondertekenen.

Over het Belgische huurrecht:

opzeg

duur

rechter

De boekhouder

De notaris

De advocaat

De rechter