Huurovereenkomsten voor meer dan 9 jaar aangegaan worden door de notaris vastgesteld