Opzeg om eigen handelszaak uit te baten

Artikel 3 handelshuurwet:
"Buitendien kan het huurcontract aan de verhuurder het recht toekennen ..... "


Handelshuur 2007: topics - dialogen - clausule