Opzegging van de huurovereenkomst voor eigen gebruik

In 3 huurwetten heeft de wetgever de opzegging van de huurovereenkomst door de eigenaar voor eigen gebruik geregeld. Deze wettelijke regeling is een minimale bescherming voor de huurder. Het is mogelijk in de huurovereenkomst een betere bescherming van de huurder te voorzien.

Bijzondere regels inzake Woninghuur

Opzegging voor eigen gebruik is steeds mogelijk. Ook voor naaste familie van de eigenaar. Wel is vereist dat men effectief minstens gedurende 2 jaren zelf gebruik maakt van de woning.

 

Bijzondere regels inzake handelshuur

De handelshuurwet voorziet dat de huurovereenkomst in de mogelijkheid kan voorzien voor de eigenaar om de huurder op het einde van de 3 jarige periode op te zeggen voor eigen gebruik. De eigenaar zal in dit geval zelf handel moeten gaan drijven. Voorziet de handelshuurovereenkomst niets, dan zal de eigenaar niet over deze opzegmogelijkgheid kunne beschikken.

 

Bijzondere regels inzake pacht

De eigenaar zal in dit geval zel een landbouwbedrijf moeten gaan uitbaten.

Low cost juridische adviesverlening

 

 

2747.com / law / lease / own use

contact

Burgerlijk recht