Betaling van de huurprijs

Wat bij wanbetaling

Men kan een verzoekschrift richten tot de Vrederechter

Betaling en een huurcontract in Belgie

This page in English.

De verhuurder kan best een overzicht bijhouden van de betalingen die hij van de huurder heeft ontvangen 1.

De huurder kan ook een overzicht bijhouden van de betalingen die hij gedaan heeft .

 

2747.com / law / lease /payment

contact

Publiek recht Burgerlijk recht