Pachtwet
§ 11. - Vervreemding van het gepachte goed en recht van voorkoop van de pachter
.....
Art. 48. 1. De eigenaar mag het goed slechts aan iemand anders dan de pachter uit de hand verkopen nadat hij aan deze laatste de gelegenheid heeft gegeven om zijn recht van voorkoop uit te oefenen.
....

Art. 48. 2. Bij openbare verkoop ...