Pachtwet
§ 11. - Vervreemding van het gepachte goed en recht van voorkoop van de pachter

....
Art. 55. In geval van vervreemding van het pachtgoed treedt de verkrijger volledig in de rechten en verplichtingen van de verpachter.

Commentaar