Pachtwet

§ 12. - Algemene bepalingen

Art. 57. <W 1988-11-07/43, art. 35, 002; Inwerkingtreding : 1988-12-16>

Opzegging, verzet of kennisgeving bepaald in de artikelen 6, § 1, 3° en 4°, 11, 12, 14, eerste lid, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 48 en 49 moet, op straffe van niet bestaan betekend worden bij gerechtsdeurwaardersexploot of bij ter post aangetekende brief.