De eigenaar en het voorkooprecht

De eigenaar kan toestaan dat wanneer hij het eigendom verkoopt, hij zal rekening houden met een voorkooprecht van de huurder.

De eigenaar moet dan opletten niet meer te verkopen dan onder opschortende voorwaarde van de niet-uitoefening van het voorkooprecht door de huurder.

De pachtwet voorziet automatisch in een voorkooprecht van de pachter, zelfs indien de eigenaar dit niet zelf heeft toegestaan.

Het is misschien zelfs verboden de pachter aan dit voorkooprecht te laten verzaken bij het aangaan van de pachtovereenkomst.

Volgende bladzijde >>

rechtinbelgie@2747.com