De huurovereenkomst en het voorkooprecht

De eigenaar en de huurder kunnen overeenkomen dat wanneer de eigenaar het eigendom verkoopt, hij zal rekening houden met een voorkooprecht van de huurder.

De eigenaar moet dan opletten niet meer te verkopen dan onder opschortende voorwaarde van de niet-uitoefening van het voorkooprecht door de huurder.

De pachtwet voorziet in een voorkooprecht van de pachter, zelfs indien hiervan geen melding wordt gemaakt in de huurovereenkomst.

Volgende bladzijde >>

rechtinbelgie@2747.com