Registratie van de huurovereenkomst

1. Huurovereenkomsten moeten worden aangeboden ter registratie

2. Bij de registratie kan er een evenredig registratierecht van 0,2% op de totale huurprijs over de duur van het contract worden geheven.

3. Op huurovereenkomsten betreffende voor bewoning bestemde eigendommen zijn vrijgesteld van het evenredig regsitratierecht, en onderworpen aan het algemeen vast recht.

Zie ook: HUUR - belasting

rechtinbelgie@2747.com