Wetboek Registratierechten 

Afdeling IV : Huurcontracten

Artikel 83
: Het recht wordt vastgesteld op 0,20 pct

Artikel 84 : De belastbare grondslag wordt als volgt vastgelegd:


Afdeling V : (opgeheven)

de huurprijs