huurprijs

Titel I - Registratierecht
Hoofdstuk 6: Kosteloze registratie
Artikel 161
Worden kosteloos geregistreerd:
...
12° de in artikel 19, 3°, a), bedoelde akten van verhuring, onderverhuring of overdracht van huur;
...
(12° ingevoegd bij art. 66, Wet van 27 december 2006)


Een fiscale zegel hoeft ook niet meer.