opzegtermijn

Bij programmawet van 27 december 2006 werden de opzegtermijnen gewijzigd inzake de verhuring van een woning die dient tot hoofdverlijfplaats van de huurder.

Woninghuurwet artikel 3, § 5:
...

Zolang het huurcontract niet geregistreerd is na de termijn van twee maanden bedoeld in artikel 32, 5°, van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, zijn zowel de in het eerste lid bedoelde opzeggingstermijn als de in het tweede lid bedoelde vergoeding niet van toepassing.
...