opzegtermijn

Titel I - Registratierecht
Hoofdstuk 3 : Registratieverplichting
Afdeling II : Termijnen voor de aanbieding ter registratie
Artikel 32
De termijnen, binnen welke de aanbieding ter registratie moet plaats hebben van verplichtend aan de formaliteit der registratie onderworpen akten, zijn:
...
5° voor akten van verhuring, onderverhuring of overdracht van huur bedoeld in artikel 19, 3°, a), twee maanden en voor akten van verhuring, onderverhuring of overdracht van huur bedoeld in artikel 19, 3°, b), vier maanden;