Registratierechten

Heffingsgrondslag bij huur

De heffingsgrondslag wordt bepaald door twee factoren:
Duur van de huur - Huursommen en lasten

Bepaalde duur


Onbepaalde duur
10 jaar, tenzij minimumduur langer

Levenslange huur