Registratierechten op de huurovereenkomst

Belastbare handelingen

Heffingsgrondslag

duur van de huur

huur van onbepaalde duur: tienvoudige bedrag van de jaarlijkse huur en lasten (art. 84 w. reg)

huursommen en lasten

Vrijstellingen

contracten voor de Staat

leasing

dienstverleningen onderworpen aan de BTW

onroerende goederen bestemd tot huisvesting (art. 159/13 w. reg)

 

2747.com / law / lease / registration tax

contact

Het opstellen van notariele akten

Notarieel recht

De pachtwet

Registratierechten

 

Registratie van de huurovereenkomst

1. Huurovereenkomsten moeten worden aangeboden ter registratie

2. Bij de registratie kan er een evenredig registratierecht van 0,2% op de totale huurprijs over de duur van het contract worden geheven.

3. Op huurovereenkomsten betreffende voor bewoning bestemde eigendommen zijn vrijgesteld van het evenredig regsitratierecht, en onderworpen aan het algemeen vast recht.

Zie ook: HUUR - belasting