De hernieuwing van de huurovereenkomst

Dit is een zeer belangrijk recht van de huurder. Het geeft ook een heel andere betekenis aan de huurovereenkomst. Normaal zijn huurder en verhuurder 9 jaar aan elkaar gebonden. Het recht op herniewing van de huur geeft de huurder het recht om in totaal 36 jaar het eigendom te blijven huren. .

1. Bij handelshuur heeft de huurder recht op 3 herniewingen van 9 jaar

2. De eigenaar kan de herniewing van de handelshuur weigeren voor eigen gebruik

Handelshuurwet: "Buiten de hierboven bedoelde gevallen kan de verhuurder de hernieuwing weigeren mits hij aan de huurder een vergoeding wegens uitzetting uitkeert, gelijk aan drie jaar huur, eventueel verhoogd met een bedrag, toereikend om de veroorzaakte schade geheel te vergoeden." (artikel 16 Handelshuurwet).

Een stilzwijgende huurverlenging voor onbepaalde duur komt automatisch tot stand zodra een huurder, na het verstrijken van de handeslhuurovereenkomst, in het gehuurde goed kan blijven zonder dat de verhuurder zich daartegen verzet. In dit geval kan de verhuurder op een later ogenblik de huur op elk moment beŽindigen, zonder daarvoor een reden te moeten opgeven. Hij moet wel een opzegtermijn van minstens achttien maanden in acht nemen.