Bij handelshuur heeft de huurder recht op 3 hernieuwingen van 9 jaar

"De huurder heeft het recht, bij voorkeur boven alle andere personen, de hernieuwing van zijn huurovereenkomst te verkrijgen om dezelfde handel voort te zetten, hetzij bij het verstrijken ervan, hetzij bij het verstrijken van de eerste of de tweede hernieuwing, voor een duur van negen jaar, behoudens akkoord van partijen dat blijkt uit een authentieke akte of uit een voor de rechter afgelegde verklaring. Dit recht is beperkt tot drie hernieuwingen."
(Bron: artikel 13 Handelshuurwet)

Het is heel belangrijk dat de huurder deze hernieuwingen aanvraagt tussen de 18 en de 15 de maand voor het verstrijken van de lopende handelshuurovereenkomst.