De hernieuwing van de handelshuurovereenkomst

Het is heel belanrijk deze te vragen tussen de 18de en de 15 de maand voordat de huurovereenkomst eindigt

De huur wordt aangegaan voor een termijn van negen jaar ingaande op 1
om te eindigen op 28 - 29 - 30 - 31

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

Vanaf 18 maanden voordat de huurovereenkomst verstrijkt tot 15 maanden voordat de huurovereenkomst verstrijkt kan er een hernieuwing van de huurovereenkomst gevraagd worden door de huurder.

Dus vanaf: 1 januari
1 februari
1 maart
1 april

Belgie