AFSPRAAK VOOR HERSTELLING AAN EEN GEHUURD EIGENDOM

Beste ..........................................,

Ik heb een standaard papier gemaakt om vlot aan huurders die geen Nederlands begrijpen te laten weten op welke dag en uur je zou kunnen langskomen om een herstelling uit te voeren.

Het staat allemaal ingevuld. Als jij me (telefonisch/per post/...) laat weten wanneer het voor jou schikt om de herstellingen uit te voeren, dan zal ik een gelijkaardig papier aan de huurder bezorgen waarop ik zal aanduiden wanneer je zal langskomen.

Ik hoop dat de huurders dan eindelijk zullen verstaan dat ze toegang moeten verschaffen wanneer er een afspraak is gemaakt.

Met vriendelijke groeten,

naam: ..................................................................

tel / fax : ............................... / .........................

e-mail: ................................................................

adres: ................................................................

......................................................................