De huurovereenkomst betreffend een hoofdverblijfplaats in Belgie

This page in English.

Er bestaat een speciale wet die de huurcontracten voor de huur van een hoofdverblijfplaats regelt .

Krachtens deze wetgeving heeft de huurder steeds het recht om de huurovereenkomst op te zeggen .

Krachtens deze wetgeving zal de huurder niet zomaar uit het eigendom kunnen gezet worden ingeval van verkoop .

Krachtens deze wetgeving wordt de huurovereenkomst aangegaan voor een termijn van 9 jaren .

Krachtens deze wetgeving wordt het vragen van een huurwaarborg aan banden gelegd .

Krachtens deze wetgeving wordt de huurovereenkomst automatisch geindexeerd .

Krachtens deze wetgeving .

Meer informatie

Contacteer de auteur van deze pagina.