De verhuuring van een hoofdverblijfplaats in Belgie wordt in principe aangegaan voor een termijn van 9 jaren

This page in English.

Als de huurder het dus wenst, zal de eigenaar hem pas na 9 jaren zomaar op straat kunnen zetten.

Er betaat echter ook een huurcontract voor een hoofdverblijfplaats van de huurder voor korte duur. Deze overeenkomsten kunnen echter maximaal voor de termijn van 3 jaar worden aangegaan. Wie bijvoorbeeld een huurovereenkomst opmaakt waarin een termijn van 4 jaar verhuren wordt voorzien, zal automatisch voor een termijn van 9 jaren verhuurd hebben, ook al is het zo niet overeen gekomen tussen eigenaar en huurder.

Enige mogelijkheden om te ontsnappen aan deze lange duurtijd, zijn de opzegmogelijkheden. Deze zijn zeer ruim en eenvoudig voor de huurder, maar zeer restrictief voor de eigenaar krachtens de wet, ook al zouden eigenaar en huurder het anders overeenkomen in hun overeenkomst. De opzegmogelijkheden zoals de wet ze als minimale beschrming van de huurder oplegt, zullen steeds voorrang hebben als de huurder nadeel zou lijden van de overeengekomen opzegmogelijkheden. Vandaar dat de meeste huurcontracten gewoon zich neerleggen bij de opzegmogelijkheden zoals ze door de wet zijn voorzien.

Samengevat:
- als verhuurder bent U voor 9 jaren verplicht van te verhuren aan een huurder die correct betaalt.
- als huurder bent U nooit geboden aan de duurtijd van het huurcontract omdat U krachtens de wet steeds beschikt over ruime opzegmogelijkheden mits het respecteren van een opzegtermijn van 3 maanden en evetueel (tijdens de eerste 3 jaren) van een wederverhuringsvergoeding.

Meer informatie

Contacteer de auteur van deze pagina.