De opzegmogelijkheden van een huurder van een hoofdverblijfplaats in Belgie

This page in English.

Krachtens een bijzondere wet heeft de huurder steeds de mogelijkheid om de opzeg van de huurovereenkomst te geven. Wel moet hij de opzegtermijn van 3 maanden respecteren.

Indien de huurovereenkomst is aangegaan voor langer dan 3 jaar, en de huurder tijdens de eerste 3 jaar zijn opzeg geeft, zal de huurder aan de eigenaar een wederverhuringsvergoeding moeten betalen. Deze vergoeding wordt berekend als volgt:
- indien de huurder opzegt tijdens het eerste jaar bedraagt de wederverhuringsvergoeding 3 maanden huur (zonder kosten);
- een opzeg tijdens het tweede jaar kost de huurder 2 maanden huur;
- een opzeg tijdens het laatste jaar kost de huurder 1 maand huur

Het feit dat de huurder aanhaalt dat hij een andere huurder zal zoeken, is niet geldig om te ontsnappen aan opzegtermijn of wederverhuringsvergoeding. Maatschappelijk gezien in samenleving die steunt op privaat eigendomsrecht kan de eigenaar niet gedwongen worden aan iemand te verhuren. Een bank kan toch ook niet gedwongen worden aan iemand geld uit te lenen. Wanneer men zijn eigen twijfels heeft over de contractspartij, mag men weigeren te contracteren. Verhuring is geen openbare dienst.

Praktische gezien zal het wel vaak zo zijn dat als een huurder een nieuwe huurder aanbrengt, de verhuurder wel zal akkoord zijn om de opzegtermijn en/of de wederverhuringsvergoeding te laten vallen. In onderling akkoord kan U uiteraard steeds overeenkomen zoals U wenst en dient er geen enkele opzegtermijn of vergoeding uitbetaald te worden zolang zowel huurder als verhuurder maar hun akkkoord geven (dat eventueel schriftelijk wordt vastgelegd).

Samengevat: als U als huurder ineens iets anders gezien hebt en nog maar pas een 3-6-9 hebt betekend, dan kan U wel weg maar het gaat U veel geld kosten. U dient het onderscheid te maken tussen de opzeg die U dient te geven en de wederverhuringsvergoeding die de eigenaar kan eisen:

1. wat de opzeg betreft moet U hem 3 maanden laten lopen. Een opzeg loopt van maand tot maand, steeds beginnend op de eerste dag van de maand. Dus 1 september kan U een opzeg brief aangetekend versturen voor een opzegt die begint te lopen ten vroegste op 1 oktober. Vanaf 1 oktober loopt de opzegt dan gedurende 3 maanden. Dus oktober, november, december. 31 december is de dag dat U het gehuurder eigendom zal moeten verlaten. Voor deze 3 maanden moet U nog huur (en kosten) betalen, maar U beschikt ook nog over het genot van het appartement.

2. Wat een eventuele wederverhuringsvergoeding betreft moet U deze ook betalen, maar in ruil hiervoor staat geen genot van het gehuurde eigendom. Dit is een loutere schadevergoeding.

Voorbeeld: Ik woon sinds februari 2003 in een huurappartement. Nu ben ik heel erg op zoek gegaan naar een huisje, zodat mijn kindjes toch een beetje buiten kunnen spelen. Nu heb ik eindelijk een huisje gevonden dat me aanstaat!En het komt vrij op het einde van oktober. Ik zou dus graag mijn opzeg in het appartement willen doen vanaf volgende week. Ik heb nu een overeenkomst van 3 jaar op het appartement. Kan mijn huidige huisbaas weigeren van mij mijn waarborg terug te geven? En mag ik uit het appartement VOOR het einde van de opzeg, mits ik een andere huurder zoek? Kan mijn huisbaas mij een schadevergoeding vragen?

Meer informatie

Contacteer de auteur van deze pagina.