Het sluiten van een huurovereenkomst door een VZW: beslissings- en vertegenwoordigingsbevoegdheid


Interne beslissingsbevoegdheid
De raad van Bestuur is een collegiaal orgaan dat bij meerdeheid beslist. In de statuten kan men bevoegdheidsbeperkingen uitwerken, maar die zullen niet tegenstelbaar zijn aan derden te goeder trouw.

Externe vertegenwoordiging
Het Duitse Prokura-systeem heeft ook in de VZW-wet zijn ingang gevonden. Artikel 13 VZW-wet voorziet dat bevoegdheidsbeperkingen in de statuten niet tegenstelbaar zijn aan derden te goeder trouw.

Dit maakt het veel eenvoudiger voor derden om met een VZW een huurovereenkomst af te sluiten. Als zij te maken hebben met de meerderheid van de raad van bestuur of met een bijzondere tot de vertegenwoordiging aangestelde, kunnen zij vertrouwen op deze benoeming. Alle interne bevoegdheidsbeperkingen hoeven niet meer nagelezen te worden in de statuten.