Inzake Woninghuur is het uitzettingsbeding niet steeds van toepassing

Ingeval van woninghuur met vaste dagtekening voor de vervreemding, zal een uitzettingsbeding geen enkele uitwerking hebben

Ingeval de huurder zijn hoofdverblijfplaats in het gehuurde eigendom heeft, en deze overeenkomst vaste dagtekening voor de vervreemding heeft, zullen de rechten en de verplichtingen in het kader van de huurovereenkomst overgaan op de nieuwe eigenaar. Geen enkel uitzettingsbeding is tegen deze wettelijke regeling opgewassen. Het is totaal verboden de huurder uit het gehuurde goed te zetten op basis van een uitzettingsbeding

Natuurlijk in de praktijk hebben niet alle huurovereenkomsten een vaste datum, ook al zou dat wettelijk gezien het geval moeten zijn.

Bovendien kan de nieuwe eiganaar op basis van de huurovereenkomst of de woninghuurwet gebruik maken van de gewone opzegmogelijkheden of andere wijzen waarop de huurovereenkomst kan beeindigd worden door de verhuurder, zoals bijvoorbeeld het verstrijken van een driejarige periode.

Inzake woninghuur die geen vaste dagtekening heeft bedraagt de opzegtermijn minimaal 3 maanden

"Overdracht van het gehuurde goed.
Indien de huurovereenkomst een vaste dagtekening voor de vervreemding van het gehuurde goed heeft, treedt de verkrijger om niet of onder bezwarende titel in de rechten en verplichtingen van de verhuurder (op de datum van het verlijden van de authentieke akte), zelfs indien de huurovereenkomst het recht van uitzetting in geval van vervreemding bedingt.
Hetzelfde geldt wanneer de huurovereenkomst geen vaste dagtekening voor de vervreemding heeft, indien de huurder het verhuurde goed sinds ten minste zes maanden betrekt. In dat geval kan de verkrijger evenwel de huurovereenkomst te allen tijde beŽindigen, om de redenen en onder de voorwaarden bedoeld in artikel 3, ßß 2, 3 en 4, mits aan de huurder, op straffe van verval, een opzegging van drie maanden wordt betekend binnen drie maanden te rekenen (van de datum van het verlijden van de authentieke akte) tot vaststelling van de overgang van eigendom.
Bron: artikel 9 Woninghuurwet

De koper zal ook slechts op bepaalde redenen kunnnen opzeggen, zoals bijvoorbeeld omdat hij of zijn familie het eigendom zelf willen gaan gebruiken (bewonen).

Volgende pagina