Indien geen uitzettingsbeding werd opgenomen in de huurovereenkomst, en deze overeenkomst een vaste dagtekening heeft, zal de huurder niet uit het gehuurde eigendom kunnen gezet worden

"(Onder voorbehoud van wat bepaald is omtrent de landpacht.) Indien de verhuurder het verhuurde goed verkoopt, kan de pachter of de huurder, die een authentieke huur of een huur met vaste dagtekening heeft, niet uit het gehuurde gezet worden door de koper, tenzij de verhuurder zich dit recht bij het huurcontract heeft voorbehouden."
Bron: artikel 1743 Burgerlijk wetboek.

Volgende pagina

Wanneer de huurovereenkomst geen vaste dagtekening heeft en de huurder het eigendom slechts sinds minder dan 6 maanden betrekt, zal de nieuwe eigenaar deze huurder toch nog uit het eigendom kunnen zetten, ook al werd geen uitzettingsbeding overeengekomen.