De huurovereenkomst en onderverhuring

Men kan best in de huuovereenkomst opnemen dat onderverhuring niet zomaar is toegelaten . Er bestaan immers heel wat huurwetten die bepalen dat onderverhuring is toegelaten als het niet uitdrukkelijk is verboden in de huurovereenkomst .