Belasting en de huurovereenkomst

1. Een huurovereenkomst is onderworpen aan het registratierecht zie: HUUR - registratie

2. De onroerende voorheffing moet steeds ten laste blijven van de verhuurder als de huurder zijn Hoofdverblijfplaats in het eigendom vestigt.

3. Verhuring voor private doeleinden wordt meestal fortetair belast op basis van het kadastraal inkomen.

4. Verhuring voor beroepsdoeleinden wordt meestal belast op basis van de overeengekomen huurprijs.

 

rechtinbelgie@2747.com