Verhuring voor beroepsdoeleinden

Wie verhuurt aan een vennootschap wordt steeds belast basis van de reŽle huurprijs.

Aangezien de huurder in dit geval de huur kan aftrekken als kost, is er geen gevaar dat in de overeenkomst een valse huurprijs zal worden opgegeven. In de inkomstenbelasting wordt dan rekening gehouden met de werkelijke huurprijs zoals die geschreven staat in de huurovereenkomst.

De verhuurder zal rekening houden met deze wijze van belasting en zijn huurprijs eraan aanpassen.

Er is een uitzondering voor verhuring aan landbowbedrijven: HUUR - landbouwbedrijf Bij dergelijke verhuring wordt de eigenaar forfetair belast.

Verhuring aan een VZW (geen vennootschap) die het gebouw uitsluitend voor bewoning door natuurlijke personen laat gebruiken, wordt fortetair belast op basis van het kadastraal inkomen.

Volgende bladzijde >>

rechtinbelgie@2747.com