Hof van Cassatie, 18 februari 1988

"Bij opeenvolgende overdrachten van de handelshuur zijn de opeenvolgende huurders jegens de verhuurder hoofdelijk gehouden tot alle uit de aanvankelijke huur voortvloeiende verplichtingen."

De overdracht van de handelshuur:  Opeenvolgende overdrachten