De overdracht van de handelshuur in 2001

Om een handelszaak te kunnen overdragen, moet men ook een eventuele handelshuur kunnen overdragen.

In het Burgelrijk Wetboek is voorzien dat het niet is toegelaten om een huurovereenkomst over te dragen. (art. 1717 BW)

De handelshuurwet wijkt daarvan af (art. 10 en 11)

Artikel 10 - Overdracht
- de verhuurder of zijn familie mag het gehuurde goed niet betrekken
- vormvereisten
- verzet van de verhuurder
- wettige redenen

Artikel 11 - Gevolgen van de overdracht
- hoofdelijkheid
- Indien de formaliteiten van artikel 10 werden nageleefd is de huuroverdracht tegenstelbaar aan de verhuurder.
- De verhuurder beschikt ook over een directe vordering tegen de verkijger indien de formaliteiten van de overdracht werden nageleefd.


Opeenvolgende overdrachten
Als dezelfde huurovereenkomst het voorwep uitmaakt van opeenvolgende overdrachten (samen met de handelszaak): Cassatie 18 februari 1988