Overdracht van huur: de gevolgen

Een huurovereenkomst wordt niet geacht te zijn aangegaan intuitu personae. Wie een garage huurt, mag die huur overdragen aan iemand anders, tenzij het tegendeel in de huurovereenkomst is overeengekomen.

Maar de overdrager blijft wel zelf instaan voor de betaling van de huur tegenover de verhuurder.

De woninghuurwet maakt hierop wel uitzondering en evenals  art. 1717 van het Burgerlijk Wetboek in bepaalde gevallen.


2007 Topic : Huurrecht

Zie ook overdracht van huur en onderhuur in handboek algemeen huurrecht.