law - lease - use

Bestemming
De woning wordt verhuurd voor private woonst. De huur wordt beheerst door de woonhuurwet van twintig februari negentienhonderd eenennegentig.
De huurder mag de bestemming hiervan slechts wijzigen, met uitdrukkelijke instemming van de verhuurder.
De huurder zal de huurprijs noch geheel, noch ten dele, als beroepskosten fiscaal mogen aftrekken van zijn inkomen, op straffe gehouden te zijn tot onmiddellijke vergoeding van de verhuurder voor de volledige fiscale weerslag van die aftrek en verbreking van het contract lastens de huurder met betaling van een wederverhuringsvergoeding, gelijk aan ... maanden huur.