Buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht

In Belgie vinden we vanaf artikel 1382 Burgerlijk Wetboek een korte regeling van het Buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht.

 

2747.com / law /

contact

Contractenrecht

Verbintenissenrecht

Burgerlijk recht