Het bestuur van het vermogen onder het wettelijk stelsel

De echtgenoten dienen hun bestuursbevoegdheden aan te wenden in het belang van het gezin.

Gelijktijdig bestuur als algemene regel

Beide echtgenoten kunnen afzonderlijk optreden en verbintenissen aangaan.

Voor in de wet voorziene zwaarwichtige handelingen is een gezamenlijk optreden van de echtgenoten vereist

We denken hier aan het verkrijgen of vervreemden van onroerende goederen.

Ook aangaan van leningen en het verstrekken van hypotheken wordt als zwaarwichtig beschouwd door de wetgever.

.

Contacteer de auteur van deze pagina.

2747.com / 2747 / law / marriage / administration