Bestraffing van erkenning van een kind na overspel

Bij wet van 1 juli 2006 werd het Belgische afstammingsrecht hervormd, omwille van vele discriminaties (volgens het Arbitragehof) in de wet van 1987.

Wel is behouden dat een overspelige ouder tegenover zijn echtgeno(o)t(e) minder patrimoniale rechten heeft dan een niet-overspelige ouder.
Huwelijksvoordelen en de erkenning van een overspeling kind

Erkenning van een overspelig kind en onterving
e-notaris.be
Afstammingsrecht 2007 topics : topicsdialogenclausules