Het huwelijk en overspel

Onterving

Gehuwden erven van elkaar, maar ingeval van erkenning van een overspelig kind, kan de bedrogen echtgenoot de ander onterven sinds de wijziging van het afstammingsrecht in 1987. Huwelijksvoordelen vervallen zelfs automatisch ingevolge de erkenning van een overspelig kind in 2005. Om dit verval tegen te gaan, kan de bedrogen echtgenoot een uitdrukkelijke bevestiging doen van de huwelijksvoordelen.

Wering uit de verdeling in natura van de nalatenschap

Bij de verdeling van de nalatenschap van een echtgenoot die een overspelig kind heeft erkend, kan de overspelige afstammeling uit de verdeling in natura van de nalatenschap worden geweerd.

 

2747.com / law / marriage / adultery

contact

Familierecht

Testamenten

Huwelijksvermogenrecht

Erfrecht

 

Trefwoorden inzake het huwelijk in Belgie:

huwelijkscontract hypotheek notaris nationaliteit

Trefwoorden inzake recht in Belgie: